RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Əsas səhifə

[13.10.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun dissertantı Sadiq Həsənov ABŞ-da “Atmosfer kimyası” üzrə Konfransda iştirak etmişdir

      24 sentyabr - 02 oktyabr 2016-cı il tarixlərində AMEA Radiasiya problemləri institutunun dissertantı Sadiq Həsənov ABŞ-nın Colaroda Dövlət Universitetinin və İGAC (İnternational Global Atmospheric Cemistry) təşkilatının təşkil etdiyi və Colorado ştatının Brekenridge şəhərində keçirilən “Atmosfer kimyası və dayanıqlı dünya” adlı elmi konfransda ...

[03.10.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyasının a.e.i. Bəxtiyar Nəcəfov Rusiyanın Soçi şəhərində ezamiyyətdə olacaq

      Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyası 9-12 oktyabr 2016-cı il tarixlərində Akademiyanın həqiqi üzvlərini seçir. Bu məqsədlə həmin seçkilərdə iştirak etmək üçün ...

[03.10.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Yarımkeçiricilər radiasiya fizikası” laboratoriyasının rəhbəri, f.-r.e.d., prof. Rəhim Mədətov Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin təşkil etdiyi konfransda iştirak edəcək

      Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin təşkil etdiyi konfransa dəvət almış və "Radiasiya fizikasının aktual problemləri" mövzusunda çıxış etmək ...

[06.01.2015]

2014-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2014-cü il üçün illik hesabatı.

[06.02.2014]

2013-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2013-cü il üçün illik hesabatı.

[29.05.2013]

2012-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2012-ci il üçün illik hesabatı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Radiasiya fizikasi və kimyasi;
2. Radiasiya materialşünaslığı;
3. Radiasion texnologiyalar;
4. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin elmi əsasları;
5. Alternativ və qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin istifadəsi, enerji çevrilmələrinin fiziki-texniki problemləri;

Son beş ildə təşkilatın əldə etdiyi elmi nəticələr

I Problem: Nüvə enerjisinin çevrilmə prosesləri və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində istifadəsi ...

II Problem: Bərk cisimlərdə radiasiya stimullaşdirici proseslər ...

III Problem: Respublika ərazisində radioekoloji durumun tədqiqi, radiasiya amillərinin bioloji sistemlərə təsir mexanizminin öyrənilməsi, canli orqanizmlərin şüalanmanin təsirindən qorunmasi və radiasiya təhlükəsizliyi problem-lərinin elmi əsaslarinin işlənib hazirlanmasi ...

Elmi problemlər

1. Bərk cisimlərin radiasiya fizikası ...
2. Nəzəri fizika ...
3. Nüvə fizikası ...
4. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində ...
5. Plazma fizikası və plazma texnologiyası ...
6. I. Radioekologiya, radiasiya təhlükəsizliyi ...
II. Atom-hidrogen energetikası ...
III. Radiasiya materialşünasliği ...
7. Elektron sürətləndiricisi və onun tətbiqi haqqında ...