RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Əsas səhifə

[23.05.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmi seminarı keçirilmişdir

      23 may 2016-cı il tarixində AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Seminarda AMEA RPI-nin 7 saylı “Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyasının əməkdaşı ...

[20.05.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri Institutunun Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir

      20 may 2016-cı il tarixində AMEA Radiasiya Problemləri Institutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. Radiasiya Problemləri Institutunun ...

[06.05.2016]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda “Stress faktorların canlı sistemlərə qeyri xətti təsirinin molekulyar mexanizmi” adlı elmi seminar keçirildi

      06 may 2016-cı il tarixində AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun növbəti elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Hüceyrə biologiyası və Gen mühəndisliyi İnstitutunun əməkdaşı, biologiya elmləri doktoru, professor Namiq Məmməd oğlu Rəşidovun ...

[06.01.2015]

2014-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2014-cü il üçün illik hesabatı.

[06.02.2014]

2013-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2013-cü il üçün illik hesabatı.

[29.05.2013]

2012-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2012-ci il üçün illik hesabatı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Radiasiya fizikasi və kimyasi;
2. Radiasiya materialşünaslığı;
3. Radiasion texnologiyalar;
4. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin elmi əsasları;
5. Alternativ və qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin istifadəsi, enerji çevrilmələrinin fiziki-texniki problemləri;

Son beş ildə təşkilatın əldə etdiyi elmi nəticələr

I Problem: Nüvə enerjisinin çevrilmə prosesləri və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində istifadəsi ...

II Problem: Bərk cisimlərdə radiasiya stimullaşdirici proseslər ...

III Problem: Respublika ərazisində radioekoloji durumun tədqiqi, radiasiya amillərinin bioloji sistemlərə təsir mexanizminin öyrənilməsi, canli orqanizmlərin şüalanmanın təsirindən qorunması və radiasiya təhlükəsizliyi problemlərinin elmi əsaslarinin işlənib hazirlanması ...

IV Problem: Enerji daşıyıcılarının alınması, istehsalat və məişətdə enerji təminatında bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsinin elmi əsaslarının işlənməsi ...

Elmi problemlər

1. Bərk cisimlərin radiasiya fizikası ...
2. Nəzəri fizika ...
3. Nüvə fizikası ...
4. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində ...
5. Plazma fizikası və plazma texnologiyası ...
6. I. Radioekologiya, radiasiya təhlükəsizliyi ...
II. Atom-hidrogen energetikası ...
III. Radiasiya materialşünasliği ...
7. Elektron sürətləndiricisi və onun tətbiqi haqqında ...